Klasické elektroinštalácie

Realizujeme kompletné elektroinštalácie a slaboprúdové rozvody bytov, rodinných domov, administratívnych, obchodných, výrobných objektov.
Základom každej elektroinštalácie je kvalitný projekt v ktorom sú okrem noriem a predpisov zohľadnené aj všetky požiadavky zákazníka.
Súčasťou každej modernej elektroinštalácie sú nie len rozvody silnoprúdu zahrnujúce všetko od prípojky NN (nízkeho napätia), vnútorných rozvodov a bleskozvodnej sústavy. Patria sem aj rozvody štruktúrovanej kabeláže a optickej siete, ďalej televízne a iné slaboprúdové rozvody.

Služby, ktoré vykonávame:

Prípojky NN:
Odberné miesta nízkeho napätia sú do distribučnej sústavy pripájané prostredníctvom elektrických prípojok. Elektrické prípojky nízkeho napätia sú vyhradené technické zariadenia určené na pripojenie odberného elektrického zariadenia odberateľa elektriny do distribučnej sústavy. Prípojka NN začína odbočením od zariadenia verejného rozvodu a končí prípojkovou skriňou. Elektrická prípojka musí byť verejne prístupná umiestnená na hranici pozemku na plote respektíve vo fasáde objektu.
Štruktúrovaná kabeláž:

Systém štruktúrovanej kabeláže je univerzálny systém na prenos dát, hlasu aj obrazu. Rozvod sa väčšinou začína v dátovom rozvádzači tzv. racku, kde sú dátové káble zakončené na patch panel. Druhá strana dátového kábla je zväčša ukončená dátovou zásuvku, prípadne v špecifických prípadoch priamo konektorom.
Využitie štruktúrovanej kabeláže je prevažne v administratívnych, obchodných, výrobných objektoch, no uplatnenie v menšom rozsahu má samozrejme i v rodinných domoch.
Realizujeme štruktúrovanú kabeláž renomovaných značiek KELINE a SOLARIX. Taktiež dodávame a inštalujeme rozvážačove prvky, routere, switche, firewally ako aj koncové zariadenia ako wifi-routre, access pointy a iné značiek UBIQUITY, ZYXEL a TP-LINK.

Rozvody NN:
Realizujeme taktiež kompletné vnútorné silnoprúdové zásuvkové a svetelné rozvody, rozvody ku strojom a zariadeniam, rozvádzače, exteriérové osvetlenie.

Partneri:

partner ABB
partner Fenix
partner HikVision
partner Jablotron
partner Legrand
partner Loxone
partner OEZ
partner Solarix
partner Ubiquity networks
partner Zyxel Networks

info@eldatsystem.sk

+421 949 048 362

ELDAT SYSTEM s.r.o.
Kukučínová 299/52
915 01 Nové Mesto nad Váhom

FAKTURAČNÉ ÚDAJE
IČO: 53526678
DIČ: 2121407101
IČ DPH: SK2121407101

IBAN: SK77 1100 0000 0029 4309 8428
SWIFT: TATRSKBX

Zanechajte nám správu

10 + 15 =